Vrijkomende-Lijfrente.nl
Alles over direct ingaande lijfrente
1% Sterftekans
Schenken lijfrente
1% Sterftekans

 

De oud regime lijftente hoeft in de uitkeringsfase slechts aan 1 criterium te voldoen. Gedurende de periode waarin u de direct ingaande lijfrente ontvangt moet er ongeveer 1% sterftekans zijn.

Deze bepaling is opgenomen omdat er voor een lijfrenteverzekering een onzekerheidseis geldt. Deze onzekerheidseis heeft voor een direct ingaande lijfrente, die uit een vrijkomende oud regime lijfrente voortkomt, de vorm gekregen van 1% sterftekans.

 


Deze 1% sterftekans van de verzekerde moet gemeten over de looptijd van de direct ingaande lijfrente in actuarieel (vezekeringswiskundig) opzicht ten minste ongeveer 1% zijn. Dit wordt vastgesteld aan de hand van door het Actuarieel Genootschap opgestelde sterftetabellen.
Veelgebruikte tabellen hiervoor zijn die van 2000/2005. Deze is er in een variant voor vrouwen en een variant voor mannen.

Aan deze tabellen kan een minimale looptijd voor een direct ingaande lijfrente ontleend worden die voldoet aan 1% sterftekans.

Voor een man van 60 jaar is de minimale looptijd dan zo'n 13 maanden. Voor evenoude vrouwen is dat 20 maanden.
Voor een man van 65 jaar is de minimale looptijd ongeveer 8 maanden. Voor vrouwen van 65 is dat 13 maanden.

Dit zijn derhalve zeer korte looptijden. Het is goed mogelijk dat de verzekeraar van uw keuze andere minimale looptijden hanteert! Hier spelen namelijk niet alleen de actuariële aspecten een rol, maar ook economische. Wanneer u offerte aanvraagt voor een direct ingaande lijfrente beoordeel de offerte dan op de
belangrijkste aspecten.

De gelukkige bezitters van een oud regime lijfrente onderzoeken ook nogal eens de mogelijkheden voor het
schenken van hun lijfrente.

HomeDirect ingaande lijfrenteOud regime lijfrenteAfkopen lijfrenteToegestane lijfrentevormenVaststellen fiscaal regimeOfferteDisclaimerSitemap